Profi Elektrolyte

  • Info
  • Zloženie
  • Podiely obsiahnutých látok
Veľké straty potením počas teplého ročného
obdobia, v ťažkých tréningových jednotkách
a pri preprave môžu vášho koňa veľmi
zaťažovať.


Pri vysokom výkone môže kôň vylúčiť až 25 litrov
potu denne. S potom sa odvádzajú aj dôležité
výživné soli, ktoré majú veľký význam pre
hospodárenie koňa s vodou. Pridávaním
elektrolytov sa zásoby výživných látok znova
rýchlo doplnia.


Odporúčanie pre kŕmenie

ľahké kone 15
g/deň, ťažké kone 25 g/deň. Elektrolyty sa môžu
rozpustiť v pitnej vode alebo podávať


dextróza 56,3 %
chlorid sodný 30,3 %
chlorid draselný 8,7 %
uhličitan vápenatý 4,2 %
oxid horečnatý 0,4 %
Chlorid 22,60 %
Sodík 11,50 %
Draslík 4,50 %
Vápnik 1,60 %
Horčík 0,30 %