EMH Heu Cubes

  • Info
  • Zloženie
  • Podiely obsiahnutých látok
Náhrada sena od výrobcu Eggersmann: EMH Senné kocky z čistého sena sušeného na slnku.


EMH Senné kocky sú vhodné ako kompletná náhrada sena, predovšetkým pre staré kone,
ako aj pre kone, ktoré majú problémy s chrupom. Navyše EMH Senné kocky sú
ideálne na zmiešanie s liekmi alebo minerálnymi koncentrátmi. Pestovanie a
spracovanie surovín pre naše EMH Senné kocky sa vykonáva pod prísnou kontrolou.
Prostredníctvom zmluvného pestovania zaručujeme šetrné postupy zberu a spracovania,
ako aj optimálne kvality tráv. Podľa výsledkov pravidelne odoberaných vzoriek pôdy sa pestovateľské plochy systematicky obohacujú živinami a obhospodarujú podľa
špecifických požiadaviek koní. Týmto spôsobom nedochádza k potlačeniu bylín nadmernými dávkami hnojív, ale cielene sa podporuje pestrá zmes. Na účely
cielenej podpory trávenia vlákniny a zlepšenia schopnosti využitia živín organizmom sa vláknina sena zhodnocuje prípravkom Eggersmann MikroHerbs (EMH). Pri
pravidelnom kŕmení možno očakávať zlepšenie celkového stavu a zvýšenú vitalitu. Vďaka pridanej zložke sa tiež zvyšuje stálosť EMH senných kociek pri uskladnení. Z hľadiska udržateľnosti a zachovania fosílnych zdrojov sa tráva na EMH senné kocky nesuší
umelým spôsobom. Na dosiahnutie prirodzeného sušenia neutrálneho z hľadiska CO2 využívame len slnečné svetlo a teplo. Na základe svojej hrubej štruktúry absorbujú
EMH senné kocky viac vody ako pôvodné senné granule a dosahujú približne štvornásobný objem po napučaní pri voľnej konzistencii.


78 g/kg využiteľný surový proteín
8,1 MJ/kg využiteľná energia

Odporúčanie pre kŕmenie

1 kg EMH senné kocky nahrádzajú 1 kg sena. Vzhľadom na vysokú schopnosť napučania sa musia EMH senné kocky bezpodmienečne namáčať. Množstvo určené na kŕmenie sa
musí nechať minimálne 15 minút napučať s rovnakým alebo 2-násobným množstvom vody.


lúčne seno 99,4 %
kvasný extrakt (EMH) 0,6 
Surový proteín 8,30 %
Surová vláknina 32,5 %